Konkurs ofert na organizację AMP w 2025 roku

Zapraszamy do składania ofert na imprezy wyszczególnione w terminarzu będącym załącznikiem do niniejszej informacji. 
W przypadku zainteresowania i chęci podjęcia się organizacji jednej lub kilku imprez prosimy o wypełnienie formularza.

Informujemy, że w przypadku ubiegania się o organizację imprez rozgrywanych w ramach AMP, zarówno w systemie bezpośrednim jak i w eliminacyjnym, niezbędne jest przesłanie dodatkowej informacji na załączonym druku. 
Plik (pliki) z dodatkowymi informacjami należy przesłać na adres amp[at]azs[.]pl (w przypadku załączników, których sumaryczny rozmiar przekracza 5MB prosimy o użycie internetowego serwisu do przesyłania dużych plików). 

Dodatkowym atutem będą np. deklaracje wsparcia od jednostek samorządu terytorialnego lub innych partnerów. 

Składając ofertę organizacji finałów w grach zespołowych należy zabezpieczyć cztery pełnowymiarowe hale o podobnym standardzie. 

Na oferty czekamy do 31 maja 2024 r. Po tym terminie na stronie ampy.pl zostanie opublikowane zbiorcze zestawienie.
O terminie i procedurze rozstrzygnięcia konkursu poinformujemy po zakończeniu zbierania ofert.

Pełny tekst ogłoszenia znajduje się poniżej w pliku do pobrania.

Oferty

  • Zestawienie nadesłanych ofert

Pliki do pobrania