Dwutorowa Kariera AZS

Autorski program kariery dwutorowej
Wykłady i spotkania warsztatowe
Akademicki Związek Sportowy realizuje autorski program kariery dwutorowej dla członków kadr narodowych polskich związków sportowych. 

Realizacja programu opiera się na zadaniu zleconym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także organizacyjnym doświadczeniu zebranym m.in. dzięki działaniom wspierającym program Narodowej Reprezentacji Akademickiej – www.sportowieczindeksem.pl

Cele programu

Głównym celem programu jest rozwój i doskonalenie połączenia rozwoju sportowego realizowanego przez kluby i PZS-y z rozwojem edukacyjnym prowadzonym na uczelniach. Dzięki wkładowi, doświadczeniu i zasobom AZS dodatkowym celem jest poszerzenie ww. obszaru o dodatkowe umiejętności i kompetencje w gronie zaangażowanych uczestników – m.in. o kwestie prawne, marketingowe, medialne.

Ww. cele realizowane są głównie poprzez: 
  • organizację warsztatów
  • dodatkowe konsultacje i działania doradcze

Tematyka podstawowych warsztatów:

  • Wystąpienia publiczne - współpraca z mediami
  • Aspekty formalno-prawne towarzyszące rozwojowi kariery dwutorowej (prawo, stowarzyszenia i fundacje, własna działalność gospodarcza, podatki)
  • Sportowe portfolio - wizerunek medialny, media społecznościowe i zobowiązania sponsorskie
  • Doping / Antydoping – obszary dozwolone i niedozwolone – podstawy formalno – prawne, zagrożenia, konsekwencje stosowania, procedury
  • Łączenie kariery sportowej i edukacyjnej: klub i uczelnia. Programy wspierające rozwój kariery dwutorowej, programy stypendialne, kierunki rozwoju
Ww. warsztaty realizowane są przez grono ekspertów powołanych do realizacji programu przez Akademicki Związek Sportowy. 

Terminarz spotkań warsztatowych w 2023 roku:

Kontakt

Koordynator Projektu:
Eugeniusz Puzan
eugeniusz.puzan@azs.pl
+48 574 504 127
Warsztaty POLIN Warszawa

Program kariery dwutorowej jest dofinansowany ze środków budżetu państwa z części której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, określonej jako „Wspieranie programów kariery dwutorowej dla członków kadr narodowych polskich związków sportowych w 2023 r.” Zgodnie z umową z dnia 23 października 2023 r., wysokość dofinansowania programu kariery dwutorowej wynosi 242 000,00 zł, natomiast całkowita wartość programu – 249 260,00 zł.

Program zrealizowano dzięki wsparciu: