MOVE

Akademicki Związek Sportowy od listopada 2015 roku do grudnia 2017 realizował projekt programu Erasmus plus pod tytułem "MOVE Movement Valorize Europe. New Competence for Trainers". Jego głównym celem było zebranie opinii trenerów oraz zawodników w sporcie powszechnym, dotyczących potrzeb kompetencji miękkich dla trenerów aby sport powszechny był bardziej efektywny i docierał mocniej do grupy docelowej czyli młodych ludzi.

Projekt był realizowany z 6 partnerami z Europy. Włosi, Grecy, Bułgarzy i Polacy (AZS) starali się wypracować wspólne rozwiązania dotyczące identyfikacji kompetencji miękkich dla trenerów. W ramach projektu nastąpiła również wymiana najlepszych praktyk z innych krajów i zaabsorbowanie ich do polskich realiów.

Strona projektu: http://www.projectmove.eu/index.php/en/