Fundacja AZS

Fundację Akademickiego Związku Sportowego wpisano do Rejestru Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 24.01.2020. Fundacja AZS została powołana w celu upowszechniania oraz promocji sportu i aktywności fizycznej wśród różnych grup społecznych i środowiskowych, integracji poprzez sport, upowszechniania programów środowiskowych, popularyzacji nauki i edukacji w zakresie sportu i kultury fizycznej, propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży oraz rodzin, zachęcania do aktywności osób dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi oraz aktywizacji seniorów.

W pierwszym roku swojej działalności Fundacja AZS przeprowadziła akcję informacyjną o programie Narodowa Reprezentacja Akademicka pod nazwą "Sportowiec z Indeksem". W ramach zadania zrealizowano szereg działań informacyjnych i promocyjnych przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W drugim roku swojej działalności Fundacja AZS kontynuowała działania w ramach akcji "Sportowiec z Indeksem". Ponadto Fundacja AZS zrealizowała trzy projekty, które otrzymały dofinansowanie z programu "Sportowe wakacje 2021": „Frajdy Miejskie”, „Łączy nas Niepodległa” i „Siatkówka dla każdego”.

W 2022 roku Fundacja AZS wystartowała w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki "Sport Wszystkich Dzieci", realizując zadanie "Szczypiorniak dla każdego. W siedmiu miastach wojewódzkich Fundacja AZS przeprowadziła na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej grę miejską "Przygoda z Tatą". Ponadto Fundacja AZS aplikowała w konkursie "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" organizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz w konkursie PROO Narodowego Instytutu Wolności. Dodatkowo Fundacja AZS aplikowała w konkursie MSiT "Sportowe Wakacje +", w którym otrzymała dofinansowanie na realizację zadań "Łączy nas Niepodległa", "Frajdy Miejskie" oraz "Family Trophy".

Rok 2023 obfitował w kolejne projekty. "Przygodę z Tatą" Fundacja AZS zrealizowała w sześciu miastach. Ponadto podmiot otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektów: „Szczypiorniak dla każdego”, „Pokolenia gonią lenia”, „Frajdy Miejskie”, „Sięgnij gwiazd z piłką ręczną” oraz „KampusRun 2023”. 

Działania Fundacji wspierają:

Projekty realizowane przez Fundację AZS

Władze Fundacji AZS

Prezes Zarządu: Prof. Alojzy Nowak
Członek Zarządu: Dariusz Piekut
Przewodniczący Rady Fundacji: Marian Dymalski
Członkowie Rady Fundacji: Mariusz Walczak, Aleksander Fangor, Jakub Kosowski, Maciej Hartfil 

Dane kontaktowe

Fundacja Akademickiego Związku Sportowego
ul. Kredytowa 1a, 00-056
Warszawa tel. 22 849 71 36
e-mail: fundacja@azs.pl

Numer rachunku bankowego:
31 1090 2590 0000 0001 4481 5880
Santander Bank Polska
Numer KRS: 0000824887
Numer NIP: 5252813751 

Dokumenty Fundacji:

  • Statut Fundacji AZS (25.04.2022)
  • Klauzula RODO
  • Sprawozdanie za rok 2020
  • Sprawozdanie za rok 2021
  • Sprawozdanie za rok 2022
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2020
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2021
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2022
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2023