O Igrzyskach Bez Barier

Igrzyska bez barier to zawody sportowe skierowane w szczególności do szkół, ośrodków, klubów, których uczniami lub członkami są dzieci z niepełnosprawnościami. 

Kilkudniowa impreza sportowa skupia się na upowszechnianiu kultury fizycznej i integracji.

WSPARCIE


Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Dokumenty do pobrania i wypełnienia