Opłać składkę członkowską AZS i zostań członkiem AZS z legitymacją ISIC-AZS!

Legitymacja ISIC-AZS potwierdza status ucznia lub studenta za granicą i umożliwia korzystanie z wielu zniżek w ramach Programu ISIC. Uprawnia do udziału w Akademickich Mistrzostwa Polski i innych zawodach organizowanych przez AZS.

Kto może korzystać z legitymacji członkowskiej ISIC-AZS?

  • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych od ukończenia 12. roku życia
  • słuchacze studiów podyplomowych
  • studenci studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich realizowanych w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, wieczorowym i zaocznym

Co zyskujesz wybierając legitymację członkowską ISIC-AZS:

Możliwość udziału w lidze międzyuczelnianej, Akademickich Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski AZS oraz innych wydarzeniach organizowanych przez AZS
Możliwość uczestnictwa w zajęciach i treningach sekcji sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Twój Klub AZS
Zdalny dostęp do systemu Planeta AZS i elektroniczną legitymację członkowską AZS
Objęcie całodobową ochroną ubezpieczeniem NNW w Polsce i za granicą w ramach ubezpieczenia PZU w wariancie Standard, Komfort albo Sport
Członkostwo w społeczności, do której należy wiele polskich gwiazd światowego sportu
Możliwość poznania nowych i uprawiania ulubionych dyscyplin sportu w sekcjach sportowych organizowanych przez Twój Klub AZS
Zniżki i bonusy organizowane indywidualnie przez Twój Klub AZS
Niezliczone pomysły na świetną Atmosferę, dobrą Zabawę i pełen zaangażowania Sport
Możliwość brania udziału w sekcjach i imprezach sportowych skierowanych do osób z niepełnosprawnościami np. Integracyjne Mistrzostwa Polski
Możliwość brania udziału w sekcjach i imprezach sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem studiów
Nawet 50% rabaty w kilkudziesięciu tysiącach miejsc na całym świecie (w tym ponad 200 zniżek w Polsce)
Zniżki na noclegi, sport, naukę, wydarzenia kulturalne i rozrywkowe, zakupy, podróże
Dokument potwierdzający na całym świecie status ucznia lub studenta
Dokument potwierdzający na całym świecie status nauczyciela lub wykładowcy

Co chcesz zrobić?

Chcę zostać członkiem AZS i wyrobić legitymację członkowską AZS

Wypełnij deklarację członkowską AZS, a po jej zaakceptowaniu opłać składkę członkowską AZS na rok akademicki 2023/2024.
Opcja dla osób, które nie mają konta w systemie Planeta AZS.

Przedłużyć ważność legitymacji członkowskiej AZS

Zaloguj się do systemu Planeta AZS i wypełnij wniosek o przedłużenie legitymacji członkowskiej AZS, a po jego zaakceptowaniu opłać składkę członkowską AZS na rok akademicki 2023/2024.
Opcja dla osób, które mają konto w systemie Planeta AZS.
Konto w systemie Planeta AZS posiadają osoby, które chociaż raz, po wrześniu 2021 roku, opłaciły składkę członkowską AZS.

Pamiętaj!

Na jeden adres e-mail możesz założyć tylko jedno konto w systemie Planeta AZS.
Sprawdź poprawność adresu e-mail – na niego zostaną wysłane dane do logowania.