Akty prawne

Akty prawne AZS 

Uchwały Zarządu Głównego AZS 

 • Uchwała w sprawie zarządzania majątkiem AZS 

Obowiązujące regulaminy 

 • Regulamin Zarządu Głównego AZS i Prezydium AZS - aktualizacja 09.12.2022 r.  
 • Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej AZS - aktualizacja 07.12.2022 r. 
 • Kodeks powinności etycznych Honorowego Członka AZS - aktualizacja grudzień 2022 r.  
 • Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego AZS 
 • Regulamin postępowania przed sądami koleżeńskimi AZS 
 • Regulamin Rad AZS 

Regulaminy wzorcowe 

 • Wzorcowy regulamin Klubu AZS nieposiadającego osobowości prawnej - aktualizacja 09.12.2022 r.  
 • Wzorcowy regulamin Klubu AZS posiadającego osobowość prawną - aktualizacja 09.12.2022 r. 
 • Wzorcowy regulamin Klubu Środowiskowego AZS posiadającego osobowość prawną - aktualizacja 09.12.2022 r. 
 • Wzorcowy regulamin Organizacji Środowiskowej AZS - aktualizacja 09.12.2022 r. 
 • Wzorcowy regulamin Środowiskowej / Klubowej Komisji Rewizyjnej AZS - aktualizacja 07.12.2022 r. 
Wersję edytowalną powyższych regulaminów można otrzymać kontaktując się z Działem Organizacyjnym w biurze Zarządu Głównego AZS na adres organizacyjny@azs.pl

Wersję edytowalną regulaminu: "Wzorcowy regulamin Środowiskowej / Klubowej Komisji Rewizyjnej AZS" można otrzymać kontaktując się z Główną Komisją Rewizyjną AZS na adres gkr@azs.pl