Gryf i flaga / Księga znaku AZS

Zgodnie z §6 statutu AZS:
AZS w swojej działalności używa flagi, godła i pieczęci opisanych w regulaminie zatwierdzonym przez Zarząd Główny AZS.
Flaga AZS ma kształt prostokąta o wymiarach: długość - 230 cm, szerokość 140 cm, jest koloru białego z zielonym pasem o szerokości - 35 cm, przebiegającym po przekątnej od górnego lewego rogu flagi do dolnego prawego. W prawym polu, w górnej części flagi, znajduje się godło AZS - gryf o wymiarach: wysokość - 42 cm, szerokość - 35 cm.

Pliki do pobrania 

  • Księga Znaku AZS (pdf) 
  • Zestaw grafik (archiwum .zip)