Nagrody, medale i odznaczenia nadawane przez Zarząd Główny AZS

Odznaka AZS

Odznaka AZS nadawana jest członkom lub pracownikom mającym odpowiedni staż pracy społecznej lub zawodowej w AZS oraz wyróżniły się osiągnięciami na rzecz AZS, w szczególności w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, działalności trenerskiej, dydaktyczno-wychowawczej, działalności organizacyjnej, a także wyników sportowych (w tym medale i rekordy MP).

Odznaka AZS jest trzystopniowa:
 • brązowa
 • srebrna
 • złota.

Pliki do pobrania

 • Odznaka Akademickiego Związku Sportowego – regulamin 
 • Odznaka Akademickiego Związku Sportowego – wniosek 

Godność Członka Honorowego AZS

Godność Członka Honorowego AZS nadaje Zjazd AZS na wniosek Zarządu Głównego AZS. Może być ona przyznana osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju sportu akademickiego. Nadanie godności Członka Honorowego AZS ma charakter uroczysty i odbywa się podczas Zjazdu AZS.

Pliki do pobrania

 • Godność Członka Honorowego AZS – regulamin 
 • Godność Członka Honorowego AZS – wniosek 
 • Członkowie Honorowi AZS – wykaz 

Medal im. Bronisława Czecha

Medal im. Bronisława Czecha ustanowił w 1973 roku Zarząd Główny AZS dla uczczenia pamięci zamordowanego w Auschwitz olimpijczyka i najwszechstronniejszego narciarza okresu międzywojennego, zawodnika AZS Kraków. Medal "Za wybitne osiągnięcia sportowe" nadawany jest sportowcom, którzy wykazali się wybitnymi wynikami o znaczeniu światowym lub europejskim, zostali medalistami olimpijskimi, uzyskali tytuły mistrzów świata, mistrzów Europy, zwyciężali w uniwersjadach lub akademickich mistrzostwach świata.

Pliki do pobrania

 • Medal im. Bronisława Czecha – regulamin 
 • Laureaci Medalu im. Bronisława Czecha 

Nagroda im. Eugeniusza Piaseckiego

Nagroda im. Eugeniusza Piaseckiego przeznaczona jest dla szczególnie wyróżniających się nauczycieli wychowania fizycznego oraz trenerów pracujących w szkołach wyższych i jednostkach organizacyjnych AZS, którzy są związani ze środowiskiem akademickim przez minimum 15 lat. Nagroda została ustanowiona przez Zarząd Główny AZS w 1986 roku i stanowi ją plakietka z podobizną Eugeniusza Piaseckiego, który na początku XX wieku był teoretykiem i propagatorem wychowania fizycznego w Polsce.

Pliki do pobrania

 • Nagroda im. Eugeniusza Piaseckiego – regulamin 
 • Laureaci Nagrody im. Eugeniusza Piaseckiego 

Nagroda im. Eugeniusza Pietrasika

Nagroda im. Eugeniusza Pietrasika przyznawana jest studentom, którzy w szczególny sposób działają na rzecz promowania i rozwoju sportu w środowisku akademickim oraz upowszechniania kultury fizycznej. Ustanowiona została dla uczczenia zmarłego podczas igrzysk w Atlancie zasłużonego dla rozwoju sportu akademickiego prezesa Zarządu Głównego AZS (1985-1991). Przyznawana od roku 1996/1997 nagroda ma najczęściej formę stypendium.

Eugeniusz Pietrasik – sylwetka czytaj więcej

Pliki do pobrania

 • Nagroda im. Eugeniusza Pietrasika – regulamin 
 • Nagroda im. Eugeniusza Pietrasika – wniosek 
 • Laureaci Nagrody im. Eugeniusza Pietrasika 

Plakietka "Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego"

Plakietkę "Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego" dla najbardziej aktywnych działaczy w okresie kadencji nadaje Zarząd Główny AZS. Przyznawana jest ona osobom, które w konkretny sposób przyczyniły się w okresie kadencji do rozwoju sportu studenckiego, zwłaszcza w zakresie popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie kultury fizycznej, aktywnej działalności w zakresie organizacyjnym i sportowym.

Złoty Gryf AZS

 • Plakietka "Za Zasługi w Rozwoju Sportu Akademickiego" – regulamin 

Złoty Gryf AZS

Nagrodę Złotego Gryfa AZS ustanowił Zarząd Główny AZS w 1999 roku - w roku jubileuszu 90-lecia AZS w Polsce. To najważniejsze wyróżnienie naszego stowarzyszenia przyznawane przede wszystkim sportowcom, którzy zdobyli najwyższe laury igrzysk olimpijskich. Autorem statuetki - tarczy AZS - jest Andrzej Renes, artysta rzeźbiarz.

Pliki do pobrania

 • Złoty Gryf AZS – regulamin 
 • Laureaci Złotego Gryfa AZS