Odznaczenia państwowe

Ordery i odznaczenia nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Organy uprawnione występują do Prezydenta z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.

Order Odrodzenia Polski
Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu tj. wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną.

Order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas:
 • Klasa I - Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski 
 • Klasa II - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 
 • Klasa III - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 
 • Klasa IV - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
 • Klasa V - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Zasługi
Krzyż Zasługi jest nadawany osobom, które położyły zasługi dla Państwa i obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom, a także za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych, ofiarną działalność publiczną, niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:
 • I stopień - Złoty Krzyż Zasługi 
 • II stopień - Srebrny Krzyż Zasługi 
 • III stopień - Brązowy Krzyż Zasługi 

Pliki do pobrania

 • Ordery i odznaczenia – wniosek 
 • Oświadczenie o niekaralności 

Odznaczenia przyznawane przez Ministra Edukacji Narodowej

Medal Komisji Edukacji Narodowej
Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany jest, za co najmniej 5-letnią wzorową działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, wyróżniającym się organizatorom procesu dydaktycznego i pracy szkół oraz szkół wyższych. Medal nadaje Minister Edukacji Narodowej. Wnioski należy nadsyłać do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego. 

Pliki do pobrania

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – wniosek 
 • Oświadczenie o niekaralności 

Odznaczenia przyznawane przez Ministra Sportu

Odznaka "Za Zasługi Dla Sportu"
Odznaka "Za zasługi dla Sportu" przyznawana jest osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności społecznej w dziedzinie kultury fizycznej. Wniosek o przyznanie odznaki składać należy nie później niż 60 dni przed proponowanym przez wnioskodawcę terminem wręczenia odznaki. 

Pliki do pobrania

 • Odznaka "Za Zasługi Dla Sportu" – wniosek 
 • Oświadczenie o niekaralności