Stypendia AZS

Decyzją prezydium ZG AZS z dnia 06.09.2013 utworzono sportowe stypendium AZS (wcześniej we współpracy z firmą AXA funkcjonowało jako stypendium AXA-AZS) dla zawodników AZS przygotowujących się do Uniwersjad i AMŚ. Stypendium może być przyznane zawodnikom, którzy nie pobierają państwowego stypendium sportowego lub stypendium polskiego związku sportowego.

Nabór wniosków na stypendia odbywa się na początku danego roku akademickiego. Informacja o terminie zgłoszeń jest ogłaszana w mediach AZS. Zgłoszenia należy składać w formie elektronicznej na adres sport@azs.pl, przesyłając następnie formę papierową wniosku i oświadczenia podatkowego z podpisami i pieczęciami na adres AZS ZG.

Wniosek o stypendium zawodnik wypełnia samodzielnie, korzystając z poniższego druku, w którym składa także trzy oświadczenia o spełnieniu kryteriów formalnych. Wniosek powinien być poświadczony przez kierownictwo klubu AZS. Czwarte oświadczenie (podatkowe) zawodnik składa na załączonym druku oświadczenia. Pozostałe informacje znajdują się w załączonym regulaminie.

Pliki do pobrania

  • Stypendium AZS - regulamin
  • Stypendium AZS - wniosek 

Laureaci Stypendium AZS:

2017/2018:

Aleksandra Kowalczuk (AZS Poznań, taekwondo), Oskar Kwiatkowski (AZS Zakopane, snowboard), Kamila Pytka (AZS AWF Warszawa, szermierka), Paweł Kaczmarek (AZS AWF Gorzów Wlkp., kajakarstwo), Katarzyna Boruch (AZS AWF Gorzów Wlkp., wioślarstwo)
2016/2017:

Grzegorz Bryński (AZS AWF Gorzów Wlkp., kajakarstwo klasyczne), Justyna Burska (AZS UWM Olsztyn, pływanie), Joanna Fiodorow (OŚ AZS Poznań, lekkoatletyka), Eryk Hampel (OŚ AZS Poznań, lekkoatletyka), Dawid Kamiński (AZS AWFiS Gdańsk, wioślarstwo), Łukasz Stasiewicz (AZS AWFiS Gdańsk, wioślarstwo)
2015/2016:

wybrani w pierwszym naborze: Weronika Biela (AZS Zakopane, snowboard), Joanna Linkiewicz (AZS AWF Wrocław, lekkoatletyka) - do października 2015 (w związku z przyznaniem stypendium PZLA) Patryk Gluza (AZS AWF Poznań. kajakarstwo klasyczne), Martyna Komisarczyk (Wątora) (AZS AWF Warszawa, szermierka), Szczepan Kupczak (AZS AWF Katowice, narciarstwo klasyczne - kombinacja norweska), Jagoda Ulfig (AZS Poznań, taekwondo olimpijskie), Joanna Zachoszcz (AZS UWM Olsztyn, pływanie), Klaudia Buczek (AZS PWSZ Tarnów, wspinaczka sportowa)

Laureaci Stypendium AXA-AZS: 

2013/2014:

Karolina Sztokfisz (AZS Zakopane, snowboard), Rafał Omelko (AZS AWF Wrocław, lekkoatletyka), Damian Rosolski (AZS AWF Gorzów Wlkp., wioślarstwo), Tomasz Szczepaniak (AZS Opole, judo)

2014/2015:

Karolina Chrapek (AZS AWF Katowice, narciarstwo alp.), Katarzyna Kędziora (AZS Poznań, szermierka), Filip Wypych (AZS Łódź, pływanie), Karolina Pieńkowska (AZS Uniwersytet Warszawski, judo), Robert Sobera (AZS AWF Wrocław, lekkoatletyka), Joshua Drojetzki (AZS AWF Gorzów Wlkp., kajakarstwo), Paweł Słowiok (AZS AWF Katowice, narciarstwo klasyczne - kombinacja norweska)

Stypendium AXA-AZS towarzyszy inicjatywa Członka Honorowego AZS - Tomasza Krasuckiego, który ufundował swoje stypendia dla najbardziej obiecujących młodych sportowców AZS.

Laureaci Stypendium Tomka: 

2013/2014:

Urszula Bhebhe (AZS AWF Warszawa, lekkoatletyka), Piotr Kurkiewicz (AZS Łódź, judo)

2014/2015:

Joanna Jaworska (AZS AWFiS Gdańsk, judo), Wiktor Głazunow (AZS AWF Gorzów Wlkp., kajakarstwo)

Laureaci nagrody im. Eugeniusza Pietrasika: 

Lista laureatów - przejdź do listy laureatów