Ubezpieczenie NNW w wariancie KOMFORT dla członków AZS

Za ochronę ubezpieczeniową odpowiada PZU

WARIANT KOMFORT

NNW 25.000 zł
 • suma ubezpieczenia 25.000 zł 
 • świadczenie z tytułu trwałego
  uszczerbku na zdrowiu do 25.000 zł 
 • zakup przedmiotów ortopedycznych do 3.750 zł

Ubezpieczenie NNW w wariancie KOMFORT
w roku akademickim 2023/2024

Numerem polisy jest numer legitymacji członkowskiej AZS
Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od dnia następującego po dniu opłacenia składki członkowskiej AZS i obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu, nauki, wykonywania pracy, drogi z/do pracy, uczelni, szkoły, zajęć sportowych oraz w życiu prywatnym w Polsce i za granicą przez całą dobę.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4
00-843 Warszawa
tel.: (22) 566 55 55, 801 102 102
kontakt@pzu.pl
Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego
7.000 zł
25.000 zł
65.000 zł
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (1% SU za 1% uszczerbku)
do 7.000 zł
do 25.000 zł
do 65.000 zł
Dieta szpitalna (50 zł za dzień pobytu)
do 3.000 zł
do 3.000 zł
do 3.000 zł
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
do 1.050 zł
do 3.750 zł
do 9.750 zł
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium RP
do 1.050 zł
do 3.750 zł
do 9.750 zł
Świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa
5.000 zł
5.000 zł
6.500 zł
Świadczenie za leczenie uciążliwe
do 70 zł
do 250 zł
do 650 zł
Zwrot kosztów leczenia
do 1.000 zł
do 1.000 zł
do 1.000 zł
Usługi powypadkowe typu assistance na terytorium Polski (zakres w § 21 OWU)
zgodnie z OWU
zgodnie z OWU
zgodnie z OWU

Pliki do pobrania

 • Certyfikat do polisy w wariancie KOMFORT
 • Tabela uszczerbków
 • Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)
 • OWU - postanowienia dodatkowe i odmienne
 • Ogólne warunki ubezpieczenia – informacje
 • Jak zgłosić szkodę?
 • Zasady zgłaszania szkód
 • Formularz zgłoszenia szkody przez Internet
 • Informacja administratora danych osobowych