Akademickie Centra Szkolenia Sportowego

Program Akademickie Centra Szkolenia Sportowego (ACSS) jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i określony jako „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2024”.

Wartość dofinansowania programu ACSS wynosi 16 000 000,00 zł, natomiast całkowita wartość programu – 16 822 216,66 zł.
Akademickie Centra Szkolenia Sportowego powołano w roku 2005 w ośmiu uczelniach - klubach AZS AWF: w Białej Podlaskiej, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu . W roku 2009 powołano dziewiąte centrum - w klubie AZS UWM Olsztyn, a w roku 2014 dziesiąte - międzyuczelniane w Łodzi. Kolejne - na początku 2016 roku - były ACSS w Opolu i Lublinie.

Obok 12 głównych (certyfikowanych) realizatorów programu ACSS funkcjonują także realizatorzy pomocniczy. To OŚ AZS Poznań, AZS Szczecin, AZS UMK Toruń i AZS Zakopane.

Podstawą do powołania ACSS jest spełnienie przez uczelnie i kluby określonych warunków formalno-organizacyjnych (wprowadzenie do statutów uczelni zapisów o działalności w zakresie sportu wyczynowego, powołaniu rady naukowo-programowej, określenie w formie pisemnego porozumienia zasad współpracy miedzy klubem a uczelnią, warunków studiowania oraz przyjęć sportowców na studia, monitoringu treningu, badań wdrożeniowo-diagnostycznych i naukowych, opieki medycznej, socjalnej oraz merytorycznego nadzoru i kontroli w procesie szkolenia sportowego).

Celem działalności ACSS jest wspieranie szkolenia zawodników uzdolnionych sportowo przygotowujących się do mistrzowskich imprez międzynarodowych w tym Uniwersjad oraz Akademickich Mistrzostw Świata, a w dalszej perspektywie czasowej Igrzysk Olimpijskich.

Według stanu na 30.06.2024 r., w programie ACSS w 2024 r. szkolonych jest 1054 zawodników. W podziale na kluby: AZS AWF Warszawa (207), AZS AWF Katowice (159), AZS AWFiS Gdańsk (108), OŚ AZS Poznań (103), AZS AWF Wrocław (89), AZS AWF Kraków (86),  AZS AWF Poznań (53), AZS Lublin (47), AZS PO Opole (39), AZS Zakopane (38), AZS Łódź (26), AZS AWF Gorzów Wlkp. (26), AZS UKM Toruń (21), AZS UWM Olsztyn (20), AZS Szczecin (19), AZS AWF Biała Podlaska (13).

Realizacja programu Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego jest dofinansowywana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.